Exceptii de utilizare a cardului de sanatate!

Cardul național de sănătate este unicul instrument de decontare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asigurații cu vârsta de peste 18 ani, care au intrat in posesia lui. Sunt, însă, trei grupe de pacienți care nu trebuie să prezinte documentul.

Prima excepție o reprezintă asigurații cărora, până la această dată, nu li s-a emis cardul de sănătate. Ei vor beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia, întrucât medicul verifică în sistem și vede că bolnavul nu are card emis.

A doua excepție sunt asigurații care au pierdut sau au deteriorat cardul de sănătate. Ei trebuie să solicite eliberarea unuia nou, de la casele de asigurări de care aparțin, unde vor depune o cerere și vor plăti contravaloarea noului document și a cheltuielilor de poștă – 15,5 lei. Până la primirea noului card, asigurații au acces la servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire – emisă tot de casele de sănătate.

Ultima excepție sunt asigurații care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate. Ei vor depune o cerere în scris la casele de asigurări de care aparțin, în care vor menționa motivele refuzului și vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Casele de sănătate le vor emite adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate, care, însă, sunt valabile doar 3 luni, așa că în momentul expirării vor relua procedura.

Leave a Reply

Your email address will not be published.