Ziua Mondială a Standardizării

În fiecare an, la 14 octombrie, membrii Organizației Internaționale de Standardizare (International Organization for Standardization – ISO), ai Comisiei Electrotehnice Internaționale (The International Electrotechnical Commission – IEC) și ai Uniunii Internaționale de Telecomunicații (International Telecommunication Union – ITU), respectiv toți cei implicați în activitatea de standardizare, marchează Ziua mondială a standardizării. Evenimentul celebrează, totodată, munca miilor de specialiști care și-au dedicat timpul și experiența pentru realizarea standardelor internaționale, europene sau naționale.

În fiecare an, ISO, CEI și ITU aleg câte o temă specifică pentru Ziua mondială a standardizării. În 2016, tema acestei zile este ”Standardele construiesc încrederea’‘. Obiectivul principal al Zilei mondiale a standardizării este creșterea conștientizării importanței standardizării internaționale în economia globală și promovarea rolului standardelor internaționale în toate sectoarele de activitate. Prima Zi mondială a standardizării a fost celebrată pe 14 octombrie 1970.

În urmă cu 70 de ani, la 14 octombrie 1946, se reuneau la Londra, pentru prima oară, delegați din 25 de țări pentru a hotărî crearea unui organism internațional, dedicat coordonării și unificării elaborării standardelor. Organizația Internațională de Standardizare, înființată oficial un an mai târziu, în 1947, este o organizație internațională independentă și non-guvernamentală, astăzi formată din 163 de organisme naționale de standardizare. Prin membrii săi, ISO reunește experți pentru a face schimb de cunoștințe și de a dezvolta standarde internaționale relevante, bazate pe consens, care sprijină inovația și oferă soluții la provocările globale. Fiecare membru reprezintă ISO în țara sa.

Comisia Electrotehnică Internațională este o organizație non-profit, non-guvernamentală, înființată în 1906. Este cea mai importantă organizație la nivel mondial care publică prin consens standardele internaționale și gestionează sisteme de evaluare a conformității pentru produsele electrice și electronice, sisteme și servicii. Publicațiile IEC servesc drept bază pentru standardizarea națională și ca trimiteri la redactarea ofertelor și contractelor internaționale. Membrii IEC sunt Comisiile Naționale, care numesc experți și delegați ce vin din industrie, organisme guvernamentale, asociații și mediul academic pentru a participa la lucrările tehnice și la activitate de evaluare a conformității IEC.

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este o instituție specializată din cadrul Organizației Națiunilor Unite, având sediul la Geneva. ITU are ca principiu fundamental asigurarea cooperării dintre sectorul guvernamental și cel privat, pentru dezvoltarea domeniului tehnologiei informațiilor și comunicațiilor la nivelul infrastructurii și serviciilor, în vederea susținerii procesului de dezvoltare economică și socială la nivel mondial. ITU este cea mai importantă organizație de standardizare în domeniul telecomunicațiilor. Standardele elaborate de ITU (cunoscute ca recomandări) acoperă practic toate aspectele telecomunicațiilor. Colaborarea cu alte organizații de standardizare, globale sau regionale, a permis reducerea incompatibilităților și accelerarea ritmului de introducere a unor noi tehnologii. A fost creată la 17 mai 1865 prin semnarea, la Paris, a primei Convenții Internaționale privind Telegrafia.

Pe lângă state membre și observatori, ITU admite și membri de sector și membri asociați, care pot fi operatori, laboratoare de cercetare, producători de echipamente și alte organizații similare. ITU are în componență 193 de state membre și 567 membri de sector. Uniunea este împărțită în trei sectoare: Standardizarea în Telecomunicații (ITU-T), Radiocomunicații (ITU-R) și Dezvoltarea Telecomunicațiilor (ITU-D). România este membră a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din anul 1866.

În România, standardele ISO sunt adoptate, traduse și difuzate de Asociația de Standardizare din România (ASRO), organismul național de standardizare, care participă prin specialiști în cadrul comitetelor tehnice internaționale ale ISO. La l ianuarie 2006, ASRO a devenit membră cu drepturi depline a Comitetului European de Standardizare (CEN).

Sursa:agerpres.ro