Cine este autorul celei mai scumpe lucrări vândute vreodată

Vă propunem un test de cultură generală despre viaţa şi opera unora dintre cei mai importaţi pictori ai lumii.
1. În ce ţară a murit Vicent van Gogh?

a) Olanda

b) Franţa

c) Belgia

2. Cine este autorul lucrării „Primăvara”, expusă în Galeria Uffizi?

a) Matisse

b) Boticelli

c) Rembrand

3. După care dintre următorii pictori a fost denumită o afecţiune medicală?

a) Henri de Toulouse Lautrec

b) Edgar Degas

c) Claude Monet

  4. Cine este autorul lucrării Guernica?

a) Picasso

b) de Goya

c) Dali

5. Ce pictor a realizat lucrarea „Carul cu boi”?

a) Tonitza

b) Grigorescu

c) Aman

6. Cine este autorul lucrării care s-a vândut cel mai scump la o licitaţie publică?

a) Leonardo da Vinci

b) Pablo Picasso

c) Vicent van Gogh

7. În ce oraş se află celebra lucrarea „Cina cea de taină”, realizată de da Vinci?

a) Paris

b) Vatican

c) Milano

8. Cu ce curent este asociat Pierre Auguste Renoir?

a) baroc

b) impresionist

c) suprarealism

  9. În ce oraş s-a născut Coreliu Baba?

a) Bucureşti

b) Iaşi

c) Craiova

10. Cine este autorul celebrei lucrări „Mâncătorii de cartofi”?

a) Edgar Degas

b) Paul Cezanne

c) Vicent van Gogh

Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – b, 3 – a, 4 – a, 5 – b, 6 – a, 7 – c, 8 – b, 9 – c, 10 – c.

Sursa:adevarul.ro