Istoria şcolii de băieţi de la Mânăstirea Cotmeana, considerată acum 150 de ani „un centru de lumină“

În 1871, la Mânăstirea Cotmeana din vechiul judeţ „Argeşiu“ lua fiinţă, la cererea obştei, o şcoală de băieţi unde copiii sătenilor aveau, în sfârşit, ocazia să înveţe carte.

Printre meritele Şcolii de băieţi de la Mânăstirea Cotmeana se număra şi acela că unitatea oferea cazare şi copiilor eminenţi din satele vecine.

Mărturie stă un document din 18 mai 1873, prin care învăţătorul şcolii îi cerea primarului „Comunei Urbane Pitescii“, Petre Cecropide, ajutor financiar pentru înfiinţarea, aici, şi a unei biblioteci.

În sprijinul cererii sale, învăţătorul îl informa pe edil despre faptul că şoala, deşi înfiinţată recent, a devenit un „centru de lumină“, al zonei şi enumera „foloasele ce le poate da o lectură de ideie mature“ copiilor care învaţă aici.

Redăm mai jos conţinutul acestui document:

„Prea honorate Domn!

În această comună se află preţiosul monument, Monastirea Cotmeana (devenită acum biserică de mir), ce ni-a lăsat ilustrul Domnitor Român Mircea Basarab, în memoria uneia din biruinţele ce a repurtat contra oştirilor duşmane. Din zidirile acestui templu sacru, de unde altădată Heroul de la Rovine, etc., insufla de multe ori respectul către vrăjmaşii ţărei, şi de unde mai în urmă se răspundeau cu profusiune faptele caritabile, noi, obştea acestor locuri respectabile, am socotit că acum e bine să se răspândească, de aci, puternicele raze ale luminei şi culturei, prin cari fiii sătenilor – cu ai cărora stremoşi Marele Mircea realisa faptele cele mari – să poată deveni oameni onesti şi demni de străbunii lor.

Pentru aceea, acum doi ani, după cererea obştei şi prin concursul celor ce voiesc luminarea sătenilor, s-a şi înfiinţat în încăperile acestei Monastire o scoală de băeţi, unde, pre lângă copiii comunei, sunt internaţi preste 20 copii din satele vecine, cari studiază cu succes, şi al cărora număr se adaogă anualmente.

Şi fiindcă această scoală a devenit un centru de lumină al acestor localităţi, înfiinţarea unei bibliotece este foarte mult simţită acum de către toţi oamenii de bine, căci, prin aceasta, pe d-o parte copiii fără mijloace nu ar mai obpune obstacule la frecventarea scoalei, eară pe d-alta oamenii cu sciinţă de carte (de cari sunt mulţi aici) vor găsi acele cărţi şi foi periodice din cari să tragă foloasele ce le poate da o lectură de ideie mature“, se arată în cererea înaintată primarului.

La acea vreme, Şcoala de băieţi de la Mânăstirea Cotmeana avea deja strânse câteva volume, la care învăţătorul spera să mai adauge multe altele.

„Spre acest scop, s-a şi format un început de bibliotecă, mulţămită câtorva persoane cu dor de cultura ţeranului. Acum ne adresăm şi către D-stră, încuragiaţi de probele ce aţi dat spre a înlesni cultura Românilor, şi vă facem un călduros apel a contribui şi pentru înavuţirea acestei bibliotece, numită Mircea Basarab, cu opuri în natură sau cu alte donaţiuni, pre cari le veţi adresa Comitetului «la Scoala din Monastirea Cotmeana». Cu aceasta ni veţi procura plăcuta ocasiune de a vă înregistra între fondatorii bibliotecei.Primiţi prea honorate Domn încredinţarea despre cea mai distinsă stimă şi consideraţiune ce vă păstrăm“ , se mai arată în documentul semnat de învăţătorul  I. Thomescu  şi Membri Comitetului Şcolii: I. Morait, D. Pârvu, G.G. Băcanu, Preot C. Arsenescu, A. Davidescu.

Dacă Primarul a răspuns însă cu vreun sprijin pentru înfiinţarea bibliotecii, nu se ştie.

„Acest document nu are rezoluţia primarului oraşului Piteşti şi nici nu există alte documente din care să rezulte că ar fi contribuit cu ceva pentru aceasta şcoală“, precizează istoricul şi arhivistul Aurel Radu.

Sursa:adevarul.ro