Să corectăm câteva greşeli de exprimare sau de scriere!

„Îmi cer scuze!“ sau „Îţi cer scuze!“. Top 10 greşeli frecvente în vorbirea românilor

Greşelile de exprimare sau de scriere au devenit tot mai frecvente în rândul românilor, pe fondul neatenţiei sau al necunoaşterii normelor.
Profesorul de limba română Bogdan Cristea prezintă un top al greşelilor de exprimare întâlnite tot mai des la români.

1. „Care”/ „Pe care”

Una dintre cele mai frecvente greşeli de exprimare este neutilizarea prepoziţiei „pe“ înaintea pronumelui relativ «care» cu funcţie sintactică de complement direct. Corect este ”Cartea pe care am cumparat-o” şi nu ”Cartea care am cumpărat-o”.

2. „Servim masa” sau „mâncăm”?

Nu de puţine ori auzim în jurul nostru persoane care spun că „servesc masa“. De fapt, cei care „servesc“ sunt ospătarii, iar cei care se bucură de servire de fapt „mănâncă“.

3. „Îmi cer scuze” sau „îţi cer scuze”

Atunci când folosim expresia „îmi cer scuze” înseamnă că îţi ceri singur. În momentul în care ne adresăm unei altei persoane ar trebui să spui „îţi cer scuze“, însă normele de politeţe recomandă ca scuzele să fie prezentate şi nu cerute.

4. „Din cauza”/ „datorită”

Întotdeauna trebuie să folosim “din cauza” numai în contexte negative, în timp ce prepoziţia “datorită” se va folosi atunci când ne referim la un eveniment pozitiv. Exemple: Din cauza neseriozităţii, şi-a pierdut locul de muncă  Datorită efortului susţinut, a câştigat concursul.

5. Decât/ numai

Mulţi români folosesc greşit aceste cuvinte. Nu de puţine ori auzim: „Am decât un caiet“, formulare total greşită. Corect este „Nu am decât un caiet“. ”Decât” se foloseşte doar pe lângă verbele la forma negativă, iar ”doar”, numai pe lângă cele în forma afirmativă.

6. Vizavi/despre

„Vizavi“ se foloseşte doar în context spaţial, motiv pentru care este greşită precum: ”L-am auzit discutând vizavi de această problemă“. Corect este ”L-am auzit discutând despre această problemă”. Exemplu corect pentru folosirea termenului ”vizavi”: „Casa mea este vizavi de magazinul lui Alexandru’“.

7. „Ghiuvetă“ „Ghiuvetă“ sau ”ghivetă” sunt tot mai frecvente în vorbirea românilor, însă trebuie să ştiţi că varianta corectă este „chiuvetă“.

8. „Însumi/însămi“

Cele două pronume creează frecvent confuzii. Forma corectă (la persoana I, masculin, singular) este: „eu însumi“, în timp ce la feminin forma corectă este: „eu însămi“.

9. „Am luat la cunoştinţă“ Este o formulare pe care o întâlnim frecvent, deşi este greşită. Corectă este să spunem „am luat cunoştinţă (de ceva)“.

10. Caramela/caramea

Bomboana din caramel se numeşte „caramelă“ şi nu  „caramea“, aşa cum auzim în mod frecvent în jurul nostru.

Sursa:adevarul.ro