SCHIMBARI MAJORE in acordarea doctoratelor! VEZI AICI despre ce proiect este vorba!

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat miercuri, 10 februarie, în dezbatere publică, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Modificările şi completările vizează reglementarea cadrului legislativ privind desfăşurarea şi finalizarea studiilor doctorale.

Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ are următoarele obiective:

– crearea unui mecanism clar privind desfăsurarea învâţâmântului la nivelul doctorat;

– clarificarea şi etapizarea concretă a actiunilor de emitere a diplomelor şi titlurilor la nivel universitar;

– întărirea autonomiei universitare si uniformizarea atributiilor si responsabilităţilor la toate nivelurile de studii universitare: licenţă, masterat, doctorat;

– stabilirea atribuţiilor privind procedurile şi etica la nivelul învăţământului universitar.

 

CNATDCU va avea un nou rol important, fundamental legat de autonomia instituțiilor de învățământ superior. Astfel, schimbările preconizate vor avea ca punct de pornire abrogarea unora din situatiile expuse mai sus si, totodată, modificarea si completarea unor prevederi, după cum urmează:

  • Contestațiile referitoare la finalizarea studiilor doctorale se soluționeaza conform prevederilor codului studiilor universitare de doctorat. Titlul de doctor se acordă de către instituţia organizatoare de doctorat prin dispoziția rectorului sau după caz a președintelui Academiei Române, după primirea notificării din partea CNATDCU care atestă rezultatul verificării calității procesului de acordare a titlului de doctor.
  • Teza de doctorat se elaborează, se evaluează si se susține public conform cerinţelor stabilite de IOSUD prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi în concordanţă cu reglementările prevăzute în codul studiilor universitare de doctorat.
  • Diploma de doctor se acordă de către instituția organizatoare de doctorat prin dispoziția rectorului sau, după caz, a președintelui Academiei Române, după primirea notificării din partea CNATDCU, care atestă respectarea cerințelor procedurale de acordare a titlului de doctor. După acordarea titlului de doctor, instituția organizatoare de doctorat eliberează diploma de doctor. Condițiile și etapele în care teza de doctorat devine document public sunt stabilite prin codul studiilor universitare de doctorat.
  • Sesizările cu privire la nereguli în acordarea titlului de doctor sunt analizate de comisia de etica a IOSUD sau, dupa caz, de catre CNATDCU conform reglementarilor din Codul studiilor universitare de doctorat.

Deciziile acestora, avizate juridic, constituie aviz conform pentru rector respectiv presedintele Academiei Romane.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.